Систем слагања F2L у три корака

F2L је други корак CFOP методе слагања Рубикове коцке. Ово је упутство за његово постепено слагање и даје одговоре на Ваша питања - шта, где, како...
Омогућиће Вам да лакше разумете и интуитивно слaжeте F2L (прва два слоја) а касније из мноштва алгоритама којима се овај корак брже решава одаберете себи најприкладније.
Поступак слагања је подељен у три корака, покрива свих 41 могућих карактеристичних позиција и не ремети претходно сложене комаде.


Први корак - припрема

Ради се према неопходности конкретне ситуације. Састоји се из пребацивања комада из првог и / или другог слоја у трећи слој и одвајају се суседни комади уколико им нису упарене боје. Да ли треба прво раздвојити комаде па извршити пребацивање или обрнуто зависи од конкретне ситуације која је очигледна.
Погледајте прво видео анимацију пребацивања:

У начелу – једноставно је: окретањем десне бочне стране (R) доводе се делови до трећег слоја, ротирамо трећи слој (U) да би делове склонили са бочне стране и назад враћамо десну бочну страну (R’) да поправимо управо растурени бели крст.

Уколико Вам одговара у некој ситуацији - можете користити и симетрични алгоритам F’U’F. Ово је наговештај да се у овој методи користе и симетрични алгоритми.

Свакако, у пракси су различите почетне позиције па да размотримо нека ограничења.

лоша и добра позиција белог корнера

Пре свега – бели корнер на позицији горњи предњи угао је генерално неприхватљиво место јер би алгоритмима RUR’ и F’U’F био пребачен у први слој. Померите га - уколико већ није на било којој другој позицији. Међутим у случају формираног блока као на претходној слици идеално одговара алгоритам RU’R’ за извлачење у горњи слој.Исти је разлог и зашто треба преместити или изабрати адекватан алгоритам код ивичних делова у позицији са наредне слике. Преостале две позиције су потпуно прихватљиве за оба алгоритма.

лоше позиције ивичних делова у односу на алгоритме

У пракси се комади могу појавити у различитим слотовима, па се поступак подизања у горњи слој понавља.

комади затечени у различитим слотовима

Позабавимо се сада раздвајањем блокова изврнутих боја и погледајмо наредни видео:

Доведите бели корнер изнад празног слота одговарајућих боја и у зависности од придружене ивице са десне или леве стране адекватну страну подигните, ротирајте горњи слој два пута и наново вратите бочну страну и поправите бели крст. Свакако да U2 није једина могућност, али у пракси даје најбоље позиционирање за следећи корак.Други корак – упаривање
(формирање блокова)

Овде ће бити описа и анимираних примера како се формирају правилни блокови и отворени спремни за спуштање у празан слот.
Постоје само 3 могућности:

  1. Бела на врху и
  2. Исте боје на врху формирају блокове;
  3. Различите боје на врху распоређују се у отворени блок и припремају за спуштање алгоритмом RUR’ или F’U’F.

1. Бела на врху
(упаривање ивичног комада)

У овој ситуацији ротирамо горњи слој док не упаримо боје ивичног комада са бојом странице (уколико већ није у том положају). Након упаривања, подижемо ту бочну страницу и ослобађамо несметан прилаз белом углу до тог ивичног дела (U/U’ или U2 ротацијом као у нашем примеру). Следи враћање ротиране бочне стране која исправља бели крст.

2. Исте боје на врху
(упаривање белог корнера)

У овој ситуацији је бели корнер битан за упаривање са страницом која има супротну боју од оне која је на врху корнера. Издизањем те упарене странице (десне уназад односно предње улево) ослобађамо пролаз ивичном комаду до задње односно леве стране. Враћамо назад ротирану бочну страну, блок је формиран, бели крст поново правилан.
Након овога требаће Вам у континуитету још једна U2 ротација пре спуштања блока у слот, у наредном кораку.

3. Различите боје на врху
(упаривање ивичног комада)

Ротацијом горњег слоја упарујемо боје ивичног комада са страницом исте боје (уколико већ није на тој позицији). У ситуацији да је то на десној страни подижемо ту страницу (R), корнер окрећемо (U’) – појави се бело лице напред; вратимо назад десну страну (R’).
За упарене боје на предњој страни, користимо симетричан алгоритам F’UF при чему се бело лице корнера појављује на десној страни.
Након овога, сада слободно можете довести бели корнер до позиције предњи десни угао и бићете спремни за 3 корак.

Треће корак – спуштање блокова у слот

Вама већ одавно познати алгоритми, називани још као "срећни случајеви".

Сувишно је њих објашњавати када сте их више од стотину пута прошли кроз други корак LBL методе слагања Рубикове коцке, а верујемо да ћете их бар још хиљаду пута поновити вежбајући CFOP методу за неко такмичење пред Вама.
У сваком случају, за даље напредовање, мноштво алгоритама Вам је доступно на сајту Speedsolving.com Wiki.

Презентовали смо Вам систем на којем је дуго са ентузијазмом радио Caleb Miller на чијем каналу можете наћи још анализа и сугестија сегмената CFOP методе. Надамо се да ће бар у почетку, користити многим заљубљеницима Рубикове коцке.