6. Корак: позиционирање жутих углова

Коначно - решавамо и задње 4 угаоне коцкице на врху Рубикове коцке. За почетак, да их сагледамо да ли су њихове боје упарене са страницама на чијим су угловима. Оријентација тих боја за сада нам није битна!

Сагледавање жутих углова Рубикове коцке: њихових припадајућих боја и позиција
сагледавање жутих углова са свих страна

У овом примеру, само је једна коцкица упарених боја са страницама на којој се налази.
Рубикову коцку постављамо тако да је добро позиционирана коцкица нама напред - десно (као на слици у примеру). Остале ћемо следећим ротацијама довести на своје право место.


Обратите пажњу на следећу слику и напомене:

Смер премештања жутих углова Рубикове коцке
смер премештања жутих углова
  • Наш пример за позиционирање је имао само један циклус понављања алгоритма, у пракси је некад потребан и други.
  • Предња десна горња коцкица није обухваћена овим премештањима.
  • У почетној позицији можда не буде ни једна угаона коцкица правилно позиционирана, тако да ће прва употреба алгоритма бити за постављање прве коцкице упарених боја са страницама. Тек тада према њој окрећете целу коцку и настављате са упаривањем осталих угаоних коцкица.

Могуће је и да све четири угаоне коцкице у старту буду на својим правилним местима, па онда овај корак прескачете...



Последњи корак бр. 7 - kако оријентисати жуте углове