Слагање Пираминкса (Pyraminx)

Pyraminx је тетраедар формиран у стилу Рубикове коцке. Његово слагање се сматра најлакшим, најбржим и са најмањим бројем ротација. Слагање Пираминкса је укључено у оквиру светских такмичења World Cube Association, а наредна упутства су дата за боље разумевање и Ваше прво слагање.

I корак - ротације врхова

Врло једноставан корак, треба врхове ротирати и упарити (уколико нису) са бојама централних делова; не постоје алгоритми - све је интуитивно.

Ротирање врхова ради упаривања боја са централним деловима

Ево, решили смо 4 од 14 делова Пираминкса. Од сада на даље, све будуће ротације иду преко средишњих делова, врхови их прате!
Упарени бојом, врх и централни део уз њега чине крак Пираминкса.II корак - "Mitsubishi" знак

Требамо формирати "Mitsubishi" једнобојни знак на свим страницама.
Суштина је да га успешно решимо на бар једној страници ротирањем кракова, преостале три странице се лако реше ротирањем 4. крака.

У начелу, и ово се решава интуитивно, без алгоритама.
Добро загледајте наредну слику! Може Вам се понекад учинити да су два крака заиста решена и да само треба окренути трећи, међутим...

Формирање једнобојног Mitsubishi знака

Имате две могућности (уколико нека страница нема већ решен једнобојни "Mitsubishi" знак):
а) да према жељеној страници пронађете исту боју која се понавља на сва три угла те странице и извртите кракове да сложите боју или,
б) једноставно кажете - желим да сложим, на пример прво жуту боју, пронађете три угла са њом и извртите те кракове према истој страници којој припадају ти углови.

Ротацијом 4. крака решавате преостале три странице.

Следећи видео показује пример решавања I и II корака:

Овим смо решили 8 дела Пираминкса и остало нам је још 6 бочних двобојних делова.Следећи корак бр. 3 - kако сложити први слој Пираминкса