3. Корак: други слој

За слагање другог слоја користимо двобојне коцкице које не садрже жуту боју. У почетној позицији су или на горњем слоју или у другом али најчешће на погрешном месту.

Сагледавање почетних позиција двобојних коцкица које не садрже жуту боју, поглед са леве и десне стране Рубикове коцке
пример почетног распореда двобојних коцкица које не садрже жуту боју

Савет је да треба почети од коцкице чијим постављањем на право место избацујемо у горњи слој следећу која у себи не садржи жуту. Коцкица у горњем слоју се ротацијом (ако је потребно) доводи до странице која садржи њену чеону боју. У овом примеру љубичасто - плава је на доброј почетној позицији и упарених боја, а црвено - зелену би морали ротацијом довести до црвене странице. Горња боја те почетне двобојне коцкице, опредељује који ће се од два алгоритма применити за ротације.

Ако је горња боја коцкице коју решавамо идентична БОЈИ ДЕСНЕ СТРАНИЦЕ примењује се следећи алгоритам:


У случају да је горња боја коцкице коју решавамо идентична БОЈИ ЛЕВЕ СТРАНИЦЕ примењује се други алгоритам:

Међутим, буду и спорне ситуације када у горњем слоју немамо више двобојних коцкица које не садрже жуту а имамо још нерешених у другом слоју.

Пар примера неправилно орјентисаних или постављених коцкица у другом слоју Рубикове kоцке
коцкице у другом слоју неправилно орјентисане или на погрешним местима

Чак и тада користимо исте, горе споменуте ротације - алгоритме, али са циљем да спорне коцкице пребацимо из другог слоја у горњи - трећи. Који ће се алгоритам применити од та два, опет зависи од тога да ли нам је спорна коцкица десна или лева, аналогија избора алгоритма је иста као код спуштања из трећег слоја у други! Након пребацивања спорне коцкице у горњи слој, доводимо је до правилне почетне позиције и наново ротацијама враћамо на правилно место (адекватним алгоритмом).

Једино се у оваквим ситуацијама - када нема двобојних коцкица са жутом бојом у горњем - трећем слоју, може (али и не мора) изоставити само прва ротација горњег слоја (U), јер нема никаквог утицаја на исправно слагање.

Исправно сложена и орјентисана прва два слоја Рубикове коцке
провера исправности пре почетка решавања трећег - завршног слоја

Следећи корак бр. 4 - kако сложити жути крст Рубикове коцке