Упутства за слагање Рубикове коцке

Многи су научили слагање Рубикове коцке овом методом! Хоћете ли и Ви да пробате?

Рубикова коцка 3x3x3

Рубикова коцка 3x3x3

У свету највише препоручивана метода за почетнике. Названа је 3x3x3 LBL (Layer By Layer) method - слој по слој. Решава се у 7 корака и има мање алгоритама:Позитивни ефекти слагања Рубикове коцке

Побољшања у коцентрацији пажње и запажањима; развијање брзих менталних и физичких рефлекса; побољшање меморије; негује у карактеру стрпљивост, одлучност и истрајност; побољшава способности решавања проблема; подстиче истраживање нових начина за постизање бољих резултата...