УПУТСТВА ЗА
СЛАГАЊЕ РУБИКОВЕ КОЦКЕ

Многи су научили слагање Рубикове коцке овом методом! Хоћете ли и Ви да пробате?

Рубикова коцка 3x3x3
Рубикова коцка 3x3x3

У свету највише препоручивана метода за почетнике. Названа је 3x3x3 LBL (Layer By Layer) method - слој по слој. Решава се у 7 корака и има мање алгоритама:


Позитивни ефекти слагања Рубикове коцке

Побољшања у коцентрацији пажње и запажањима; развијање брзих менталних и физичких рефлекса; побољшање меморије; негује у карактеру стрпљивост, одлучност и истрајност; побољшава способности решавања проблема; подстиче истраживање нових начина за постизање бољих резултата...

Популарност Рубикове коцке и интернет

Са развојем интернета и доступности информација целом свету проширена је просторно њена популарност. Осим млађим генерацијама, изазов је и многим инжињерима роботике и програмерима. Постала је култна играчка свих генерација!

Такмичења у слагању Рубикове коцке

На сајту World Cube Association можете наћи све информације о прошлим, актуелним и најављеним такмичењима у свету, постигнутим резултатима, оствареним рекордима и категоријама такмичења (једноручно, са повезом преко очију, стопалима али и другим типовима коцки).