Упутства за слагање Рубикове коцке

Многи су научили слагање Рубикове коцке овом методом! Хоћете ли и Ви да пробате?

Рубикова коцка 3x3x3

Рубикова коцка 3x3x3

У свету највише препоручивана метода за почетнике. Названа је 3x3x3 LBL (Layer By Layer) method - слој по слој. Решава се у 7 корака и има мање алгоритама:

Ново: Систем слагања F2L у три корака

Интуитивно слагање F2L (прва два слоја Рубикове коцке) може се савладати без учења алгоритама. Све могуће почетне позиције се могу решити путем овог упутства.


Позитивни ефекти слагања Рубикове коцке

Побољшања у коцентрацији пажње и запажањима; развијање брзих менталних и физичких рефлекса; побољшање меморије; негује у карактеру стрпљивост, одлучност и истрајност; побољшава способности решавања проблема; подстиче истраживање нових начина за постизање бољих резултата...