III Корак: слагање I слоја Пираминкса (Pyraminx)

Пред Вама је избор почетне странице која ће бити окренута ка дну. Опредељујете се за страницу на којој је правилно сложено највише делова, а иначе је свеједно које ће Вам боје бити полазна страница.

Према боји почетне странице у овом кораку решавамо само бочне двобојне делове који садрже ту боју.

У нашем примеру је основа жуте боје па сада уочавамо следеће двобојне делове Пираминкса:

  • жуто-црвени
  • жуто-зелени
  • жуто-плави

Почињемо ротацијом средњег слоја, доводимо део који решавамо до странице чији доњи кракови имају исту боју коју садржи и тај део.

Ротирање средњег слоја Пираминкса

Да ли ће он бити изнад левог крака или десног битно је, за избор алгоритма којим ће се решити.

У првом случају нашег примера решавамо жуто-црвени део; Пираминкс окрећемо црвеном бојом ка себи и ротацијом средњег слоја доводимо црвени троугао ка себи а жути одлази иза. Наглашено је подударање црвеног троугла са десним црвеним краком. Следи алгоритам L'UL за спуштање жуте боје у први слој (основу).

Након одрађеног алгоритма окрећемо цео Пираминкс да зелена боја буде ка нама. Наглашено подударање зелене боје ивичног троугла и левог зеленог крака опредељује други алгоритам RU'R'.

Жуто-плави део у нашем примеру је у старту већ био у првом слоју и на добром месту.
У пракси се, међутим могу појавити и случајеви да су неки од ивичних двобојних делова већ у првом слоју али на погрешном месту, па се они истим - горе наведеним алгоритмима, пребацују у средњи слој, правилније позиционирају и наново спуштају у први.

Након слагања првог слоја остало нам је решавање још само три дела Пираминкса.Последњи корак бр. 4 - kако решити бочне делове Пираминкса