2. Корак: ПРВИ СЛОЈ

Пажња је у овом кораку на друге две боје у саставу беле угаоне коцкице и странице идентичних боја. Боја централних коцкица на страници одређује боју целе те странице и распоред тих боја је непромељив!
Уколико је бела коцкица на горњем слоју (и ако је потребно), доводимо је на одговарајући угао упарених боја и почетну позицију.

Почетна позиција је: ГОРЊИ - ПРЕДЊИ - ДЕСНИ угао.

Постоје три могућности за орјентацију беле: десно, предња и горе. У зависносто од тога, примењују се адекватни потези, које ћемо сада приказати.

Ротацијом горњег слоја припремамо за решавање белу угаону коцкицу, упарујући њене бочне боје са бочним бојама Рубикове коцке
позиционирање беле коцкице

БЕЛА ДЕСНО

БЕЛА НАПРЕД

БЕЛА ГОРЕ

БЕЛА ДОЛЕ

Ови се исти алгоритми примењују и на беле угаоне коцкице када су у доњем слоју али у функцији пребацивања у горњи слој. Ради се о коцкицама које су у почетној позицији на погрешном месту, па их одатле треба извући и сместити на одговарајуће.
С А В Е Т: увек уклапајте извлачење тих коцкица постављањем оне којој је ту место, тиме штедите бар три корака, тј. брже се сложи Рубикова коцка. Ово је илустровано следећим видеом:

Коначно - сложен је први слој Рубикове коцке са правилно орјентисаним бочним бојама.

Исправно сложен први слој Рубикове коцке са правилно орјентисаним бочним бојама
поглед на први слој пред следећи корак